Корпоративна соціальна відповідальність

Група Allseeds декларує свою прихильність принципам Корпоративної соціальної відповідальності, викладеним у «Зеленій книзі з корпоративної соціальної відповідальності» Європейського Союзу, згідно з якими компанії інтегрують соціальні та екологічні питання у свою комерційну діяльність та взаємодію із зацікавленими сторонами на добровільній основі  з метою охорони навколишнього середовища, добробуту працівників, громади та громадянського суспільства в цілому.