Управління людськими ресурсами

Найбільша цінність компанії Allseeds – люди, які працюють у Компанії, і щодня вкладають у роботу свої сили, знання, енергію, досвід та професіоналізм. Усіма своїми досягненнями та успіхами Компанія завдячує професійному, цілеспрямованому та прогресивному колективу. Саме тому з усіма співробітниками Компанія прагне вибудовувати оптимальні партнерські відносини, спрямовані на професійний та інтелектуальний розвиток кожного зокрема та формування здорової атмосфери в колективі для досягнення спільних цілей. Керівники усіх рівнів відкриті до спілкування з усіма співробітниками. Серед пріоритетів Компанії – створювати  доброзичливу атмосферу співпраці, взаємоповаги та взаємодопомоги у колективі, водночас, формувати персональну відповідальність кожного за виконання своїх посадових обов’язків та результати роботи.

Співробітники усіх підрозділів утворюють єдиний кадровий ресурс. При цьому Компанія враховує регіональну специфіку, історичні особливості і культурні традиції виробничих підприємств. Одним з основних принципів роботи в Allseeds є забезпечення безпечних умов праці та охорони здоров’я співробітників. Компанія заохочує пропозиції щодо поліпшення умов праці, оптимізації виробничих і технологічних процесів, підвищення корпоративної культури і громадської активності. Водночас, прагне, щоб кадрові технології, інструменти мотивації і розвитку співробітників були єдині для усіх підприємств групи компаній та зрозумілі усім співробітникам.

Система підбору нових співробітників у Компанію побудована на безумовній повазі до прав усіх кандидатів на вакансію, викорінення різних форм дискримінації та індивідуальному підході до кожного претендента на вакантну посаду, а також зорієнтована на залучення найкращих фахівців. Адже висококваліфікований персонал прямо впливає на збільшення продуктивності праці, і, як наслідок, на підвищення прибутку Компанії.

Кожен співробітник, за наявності бажання, здібностей до зростання і розвитку, а також необхідних для цього знань, має відповідну можливість пересуватися по структурі Компанії як горизонтально, так і вертикально (за умови наявності вакантних місць або можливості розширення штату).

Ми прагнемо до того, щоб усі співробітники поділяли успіхи Компанії, усвідомлювали свою причетність до корпоративних цінностей і пишалися тим, що вони є частиною команди Allseeds.

Share: